REGULAMIN SKLEPU: www.whirlpool-czesci.pl

Korzystając ze stron serwisu internetowego: www.whirlpool-czesci.pl prowadzonego przez firmę Dom Serwis sp. z o.o. akceptują Państwo bez ograniczeń oraz jakichkolwiek zastrzeżeń niniejsze zasady. Każdy korzystający z serwisu internetowego firmy Dom Serwis sp. z o.o. oświadcza, ze zapoznał sie z treścią niniejszej "noty prawnej" oraz zobowiązuje sie do bezwarunkowego przestrzegania jej postanowień.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym maja charakter wyłącznie informacyjny.
Firma Dom Serwis sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim przedstawionych.
Firma Dom Serwis sp. z o.o. nie udziela również jakiejkolwiek gwarancji, dotyczącej formy, treści oraz aktualności zamieszczonych informacji.
Firma Dom Serwis sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w serwisie internetowym bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników serwisu.
Informacje na stronach internetowych nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Art. 66 i następne Kodeksu cywilnego i nie wiążą prawnie firmy Dom Serwis sp. z o.o. Informacje o sugerowanych cenach produktów podane na stronie internetowej lub uzyskane za pośrednictwem serwisu internetowego maja charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w rozumieniu Art. 66 i następne Kodeksu cywilnego oraz nie wiążą prawnie firmy Dom Serwis sp. z o.o. Aktualne ceny mogą odbiegać od podanych w serwisie internetowym i sa dostępne w punkcie sprzedaży detalicznej. Firma Dom Serwis sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
Firma Dom Serwis sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakakolwiek stronę internetowa, pocztę elektroniczna lub inna usługę sieci Internet - a która jest lub może być powiązana ze strona internetowa firmy Dom Serwis sp. z o.o.
Korzystanie ze stron internetowych lub poczty elektronicznej do których sa łącza ze strony internetowej firmy Dom Serwis sp. z o.o. odbywa sie tylko i wylacznie na własne ryzyko Uzytkownika.
Zawartość serwisu internetowego wraz z wszelkimi materiałami sa prawnie chronione. Wszelkie informacje zawarte w serwisie niezależnie od formy, kompletności mogą być wykorzystywane tylko po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od firmy Dom Serwis sp. z o.o.

Formy płatności w Sklepie Dom Serwis Sp z o.o.

1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

II. Zwroty i Reklamacje
1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: Dom Serwis Sp z o.o. os.Willowe 30 31-902 Kraków
b. osobiście pod adresem j.w.
c. w formie elektronicznej na adres email : bogdan.lizak@agdserwis.com.pl
2. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
3. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.
4. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów.
6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
5. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
HyperLink

HyperLink
UWAGA! Ten serwis używa "cookies", pozostając na tej stronie wyrażają Państwo na to zgodę
projekt: